Tristero is een Brussels theatergezelschap, de artistieke kern bestaat uit Cédric Coomans, Youri Dirkx en Peter Vandenbempt.

De verschillende Tristero-producties tot nu toe vormen samen een divers parcours. Vaak betreft het nieuw of onbekend repertoire: goede komedies of intrigerende ‘well made plays’, eigen teksten of bewerkingen van proza, maar ook bewegingstheater of een mix van het een en ander is mogelijk.

Tristero heeft een neus voor minder bekende maar interessante theaterteksten, die het gezelschap eigenzinnig vertaalt in intelligente en grappige voorstellingen met een wrang randje.

In Brussel werkt Tristero regelmatig samen met het Kaaitheater. Het gezelschap slaat ook een brug naar het Franstalige theaterlandschap door samen te werken met collectieven als Transquinquennal en Enervé en het Théâtre Varia.

Tristero beschikt over een eigen huis, dat het voor de komende jaren in bruikleen krijgt van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, in de Gallaitstraat 80 te Schaarbeek. Samen met Hanne Machielsen, beeldend kunstenaar Lisa Matthys en een resem jonge residenten maken we er een werkplaats, verbeeldingsplaats, ontmoetingsplaats én speelplaats van. In Gallait 80 biedt Tristero ruimte en tijd aan kunstenaars om hun werk te ontwikkelen.

Tristero wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid en de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Youri Dirkx volgde Toneel aan de Kleine Academie en speelde vooral bij Tristero, Dito’Dito en Theatre Varia en werkte herhaaldelijk samen met beeldend kunstenares Dora Garcia.
e-mail youri

Peter Vandenbempt studeerde Germaanse filologie en theaterwetenschappen, is mede-stichter van Tristero en werkt naast Tristero met Kassys, Jérôme Bel en studenten van LUCA-Drama (Leuven) en RITCS (Brussel).
e-mail peter

Cédric Coomans (°1989) studeerde drama aan het Conservatorium van Luik en richtte mee het collectief La Station op. Naast Tristero en La Station werkt hij ook met Dries Gijsels, Ontroerend Goed en aan eigen producties.
e-mail cédric

werkplek:
Gallaitstraat 80
B-1030 Schaarbeek

kantoor:
Sainctelettesquare 19
B-1000 Brussel

zakelijke leiding Céline Pourveur
‭+32 (0)476 32 32 33‬
e-mail

artistieke medewerker Peter Vandenbempt
+32 (0)477 78 73 62
e-mail

maatschappelijke zetel:
Koninginnelaan 225
1000 Brussel

ond.nr.449.832.847

Meerdere sporen — Tristero heeft een parcours waarin drie sporen zich onderscheiden: hedendaags repertoire, kwaliteitskomedies en eigen creaties. Tristero wil het publiek en zichzelf blijven verrassen. Geen terugkerende formats of stijlen, geen opgewarmde klassiekers, geen BV-succesformules. Onze stijl is dat we verschillende stijlen onderzoeken en aandurven. Elke Tristero-voorstelling heeft daardoor iets onverwachts en verrassends. Met een afwijkende en kritische kijk op de samenleving, met de nodige zelfironie en spelend met de codes van het theater wil Tristero haar publiek een spiegel voorhouden en het tegelijk voor zich winnen.

Een apart repertoire — Tristero is voortdurend op zoek naar nieuwe of onterecht onbekende of weinig opgevoerde auteurs/teksten. Hierdoor heeft Tristero al verschillende Vlaamse premières en creaties op haar palmares: o.a. Altijd ‘tzelfde (Bacri/Jaoui), Abigail’s Party (Mike Leigh), Play with Repeats en Fewer Emergencies (Martin Crimp), A Map Of The World (David Hare), La Estupidez (Rafael Spregelburd). Bovendien beperken we ons niet tot theaterstukken: we maakten ook al met succes eigen bewerkingen van prozateksten zoals Locos van Felipe Alfau of Niks van Janne Teller.

Eigen creaties — Zelfgeschreven teksten en originele concepten zijn het resultaat van ons verlangen naar experiment, naar het spelen met theatercodes om singulier werk te maken. Binnen het collectief kunnen we elkaar daarin stimuleren en zo niet alleen een gemeenschappelijk onderzoeksparcours afleggen maar tegelijk ook individuele voorstellen doen of accenten leggen.

Humor — Humor is een belangrijke troef van Tristero: intelligent maar niet intellectueel, toegankelijk maar niet plat, nu eens grof dan weer subtiel, zwart maar nooit cynisch, vaak onderkoeld, soms absurd. We kiezen soms echte komedies, maar ook in de andere teksten proberen we een grappige laag naar boven te halen. De lach werkt louterend, relativeert (onszelf), kan ons en misschien het publiek verzoenen met de absurditeit van het bestaan.

Een collectief — Elk lid van de artistieke kern is evenwaardig betrokken bij elke stap in het creatieve proces: nieuwe teksten zoeken of maken, dramaturgie, bedenken en spelen.

Eigen repertoire opbouwen dankzij hernemingen — Tristero heeft het altijd erg belangrijk gevonden om voorstellingen op repertoire te houden. Goede producties verdienen het om meer dan gemiddeld en dus voor een groter publiek te spelen.

Brusselse uitvalsbasis — Tristero neemt een unieke en onafhankelijke plek in het (Brusselse) theaterlandschap in. Als een van de weinige Nederlandstalige gezelschappen in de hoofdstad met een belangrijke spreiding in Vlaanderen willen we de samenwerkingen met onze partners (Kaaitheater, KVS, Beursschouwburg, Transquinquennal, Bronks) bestendigen en gebruiken om die spreiding nog te verbeteren, ook in het buitenland. Op die manier leveren wij een bijdrage tot de diversiteit van het culturele aanbod in de hoofdstad en (ver)binden we verschillende publieken (aan ons). Als Brussels gezelschap vinden we het belangrijk om ook langs Franstalige zijde ons publiek verder uit te bouwen en een wisselwerking te hebben met het Franstalige artistieke veld. In de toekomst zullen we daarom blijven samenwerken met partners als Transquinquennal, Théâtre Varia, Théâtre Les Tanneurs en het gezelschap Énervé.